‘A New Perspective’

‘Inspiriert vom Sonnenkönig?’

‘Het geheim van Neuschwanstein’,
Biënnale Interieur,

‘Tous ensemble’,
Samenwerkingen gespot op de interieurbiënnale

‘Neuschwanstein Castle’s servants’
kitchen inspire new utilitarian Belgian design’